درباره موسسه

Плоттерная резка
HotJoomla

 

مؤسسه هنرهای اسلامی ایرانی دیجیتال ( رویا پردازان )

مؤسسه ای است برای تبدیل رویاهای اسلامی ایرانی به تصورات دیجیتال

در واقع ما برآنیم تا با مصورسازی محتویات فرهنگی گامی روبه جلو در آشنایی افراد با

دین و فرهنگ و ارزشهای انقلاب خود به نسل امروز و دیگر جوامع بشری در قالبی نو

که زبان روز دنیاست قدم برداریم

 مدیر عامل : حجت السلام و المسلمین علی رضا مسائلی

فعالیتها :

ساخت و تولید :

 

вышивка
дешевый хостинг