نرم افزار اداری شهریه

Плоттерная резка
HotJoomla

نرم افزار اداری شهریه

این نرم افزار برای واحد شهریه مرکز مدیریت اصفهان تهیه شده است که بعضی از امکانات این برانه بدین شرح می باشد :

 

 

امکانات برنامه :

 

محاسبات این برنامه به دو صورت طراحی گردیده است :

вышивка
дешевый хостинг